Republica Moldova

Ministerul Justiţiei

Doga-Parnov Ana
Notar
Comandă actul
Doga-Parnov Ana
 
 
Notar - (în limba latină notarius – funcţionar, secretar) – jurist, special autorizat pentru a efectua acte notariale. Dreptul a atins o înflorire specială în Roma Antică. Era nevoie de persoane special autorizate, care ajutau cetăţenii Romei să elaboreze plângeri, contracte, proiecte de afaceri și le scriau prin caractere speciale. Acesta a fost prototipul notarilor moderni. Organele notariale și oficiile de stat sau non- guvernamentale sunt necesare pentru asigurarea drepturilor și intereselor cetăţenilor, instituţiilor și întreprinderilor de stat. Activitatea acestora este reglementată de legislaţia în vigoare și actele normative de stat.
 
Notariatul în Republica Moldova – este o instituţie de drept public, autorizat să asigure în conformitate cu legea protecţia drepturilor și intereselor legitime a persoanelor și a statului prin elaborarea actelor notariale în numele Republicii Moldova. Notariatul activează conform Constituţiei Republicii Moldova, legii în vigoare, altor acte normative, precum și altor tratate internaţionale, în care una din părţi este Republica Moldova.
 
În funcţie de caracterul public al notariatului, Ministerul Justiţiei pune în aplicare regulamentul conform legislaţiei și organizarea activităţii notariale. Activitatea notarială se efectuează prin elaborarea actelor notariale și acordarea consultaţiilor notariale de către notari și alte persoane autorizate prin lege, scopul cărora este de a asigura drepturile și interesele legitime ale cetăţenilor.
 
Funcţia de notar nu presupune în sine vreo autoritate. Notarul legalizează sau confirmă doar drepturi sau fapte incontestabile, care au valoare juridică în baza documentelor prezentate. Se ocupă de perfectarea cererilor și documentelor, legalizează copii și extrase ale documentelor, acordă consultaţii clienţilor în legătură cu elaborarea actelor notariale.
 
Activitatea notarială se efectuează în condiţii egale pentru toate persoanele cu respectarea imparţialităţii.
 
Activitatea notarială se efectuează conform Legii Republicii Moldova cu privire la Notariat, nr. 1453-XV din 08.11.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 154-157 din 21.11.2002, art. 1209.

PREţ:  200 MDL

Buletinul de identitate al proprietarului
Buletinul de identitate sau paşaportul persoanei căreia i se permite viza de domiciliu
Adresa imobilului
Acord (declaraţie) a unui părinte pentru plecarea minorului în străinătate

PREţ:  200 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea "Acordului la eșirea minorului peste hotatele RM" este necesar: Scopul călătoriei; Perioada călătoriei; Ţările prin care va călători minorul.

Buletinul de identitate a unui părinte
Paşaportul străin al minorului
Paşaportul străin al însoţitorului
Acord la înregistrarea domiciliului (temporar sau permanent)

PREţ:  200 MDL

NOTĂ: Pentru comndarea "Acordului la înregistrarea domiciliului (temporar sau permanent)" este necesar: Datele persoanei căreia i se declară acordul pentru înregistrarea domiciliului şi perioada terminului (temporar sau permanent) pentru înregistrarea domiciliului.

 
Buletinul de identitate al proprietarului
Buletinul de identitate sau paşaportul persoanei căreia i se permite viza de domiciliu
Adresa imobilului
Acordul la privatizarea fondului locativ

PREţ:  200 MDL

NOTĂ: Pentru comndarea "Acordului la privatizarea fondului locativ" este necesar: Datele persoanei căreia i se declară acordul; Specificarea participării sau neparticipării la privatizare a Declarantului.

Buletinul de identitate al persoanei care dă acordul
Buletinul de identitate al persoanei căreia i se dă acordul
Adresa imobilului supus privatizării
Contract de donaţie
PREţ: În dependeţă de evaluarea oficiul cadastral teritorial (OCT)

Contract de donaţie

Buletin de identitate (Donator)
Certificat de evaluare a imobilului (OCT)
Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul naţional (Inspectoratul Fiscal de Stat)
Extras din registru bonurilor imobile (OCT)
Buletin de identitate (Donatar)
Contract de împrumut
PREţ: În dependeţă de suma împrumutului
Buletinul de identitate al împrumutătorului
Buletinul de identitate al împrumutatului
Contract de locaţiune a spaţiului locativ
PREţ: Depinde de suma lunară şi termenul locaţiunei
Buletunele de identitate a părţilor
Actul de proprietate
Extrasul din registrul bunurilor imobile (OCT)
Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul naţional (Inspectoratul Fiscal de Stat)
Contract de mandat şi folodinţă

PREţ:  510 MDL

Adresa imobilului în care va fi permisă viza de domiciliu
Adresa imobilului supus privatizării
Buletin de identitate (Donator)
Pașaport
Contract de vînzare
PREţ: În dependeţă de suma vînzării

Contract de vânzare

Certificat de evaluare a imobilului (OCT)
Buletin de identitate (Donator)
Pașaport
Buletin de identitate al mandantului
Declaraţie de renunţare la moştenire

PREţ:  100 MDL

Buletinul de identitate al declarantului
Certificat de deces al defunctului
Legalizarea traducerilor

PREţ:  35 MDL

Procră la înregistrarea întreprinderii

PREţ:  260 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
Procură generală pentru autovehicul

PREţ:  260 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

Certificat de înmatriculare a autovehiculului
Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
Procură la administrarea imobiluli cu dreptul de înstrăinare

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

buletinul de identitate a mandatarului (proprietar)
Buletin de identitate al mandantului
Adresa imobilului
Procură la administrarea imobilului

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

buletinul de identitate a mandatarului (proprietar)
Buletin de identitate al mandantului
Adresa imobilului
Procură la înstrăinarea imobilului

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

buletinul de identitate a mandatarului (proprietar)
Buletin de identitate al mandantului
Adresa imobilului
Procură la primirea pensiei
PREţ: GRATIS

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 6 luni).

Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
Procură la privatizarea fondului locativ
PREţ: 

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
Procură la procurarea imobilului

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
Procură pentru administrarea conturilor bancare

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
Denumirea băncii
Procură pentru deschiderea dosarului

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
Certificat de deces al defunctului
Procură pentru înregistrarea dreptului de proprietate

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

buletinul de identitate a mandatarului (proprietar)
Buletin de identitate al mandantului
Procură pentru înstrăinarea cotei de participare în ntreprindere

PREţ:  200 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

buletinul de identitate a mandatarului (proprietar)
Buletin de identitate al mandantului
Extras din registrul persoanelor juridice eliberat de Camera Înregistrării de Stat al RM
Certificat privind achitarea integrală a fondului statutar eliberat de Instituţia bancară
Certificat privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul public naţional eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat
Certificat de deţinător a cotei de participare
Proces-verbal al fondatorilor privind înstrăinarea cotei de participare
Refuz de la dreptul de preemţiune
Acordul soţului/soţiei la înstrăinarea cotei de participare
Procură pentru prezentarea intereselor în instanţele de judecată

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
Procură pentru reprezentarea intereselor în Organele de Stat şi Ministere

PREţ:  250 MDL

NOTĂ: Pentru comandarea procurii indicaţi termenul ei de valabilitate (nu mai mult de 3 ani).

Buletin de identitate al mandatarului
Buletin de identitate al mandantului
* Fișiere acceptabile:doc, jpg, jpeg, gif, pdf, docx, xls, xlsx, png
Preţ dublu *Preţ dublu
Doga-Parnov Ana
Lu-Vi, 11:00-17:00
+373-22-222227 +373-62-006644
Republica Moldova, Chișinău, MD-2005, str. C. Tănase 9, of. 7